arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i datakommunikation, modellering och simulering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 oktober

 • Sök jobbet senast

  13 november

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde


Datakommunikation, modellering och simulering.

Ämnesbeskrivning


Datakommunikation avser tekniken som används för att hantera, transportera, säkra och tillgängliggöra digital data, med särskild betydelse av datornätverk och internetteknologi. Inom hälsoområdet har datakommunikation blivit ett viktigt ämne, särskilt när det gäller hantering av medicinska signaler, hälso‑appar och patientjournalsystem. Datakommunikationssystem fungerar i ett bredare sammanhang, där modellering och simulering av systemförmåga är ämnen som bygger på (socio)tekniskt systemteori, samt modellteori.

Arbetsuppgifter


I anställningen ingår undervisning i datakommunikation för högskoleingenjörer, undervisning och handledning kopplat till modellering och simulering för civilingenjörer, samt visst deltagande i avdelningens forskningsarbete.

Behörighet


Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- pedagogisk samt ämnesmässig skicklighet i datakommunikation, modellering och simulering. Detta inkluderar förmåga att handleda studenterna i deras utveckling och att förbereda dem för vidare studier och arbetsliv. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- tidigare undervisningserfarenhet på högskola.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- erfarenhet av tillämpning av den ämnesmässiga skickligheten i datakommunikation, modellering och simulering inom hälsoområdet.

Det är även av betydelse att den sökande har

- forskarexamen inom relevant ämnesområde.
- högskolepedagogisk utbildning.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- erfarenhet av s. k. ”Makerspace”-liknande miljöer.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 januari 2021 Tillsvidareanställning