arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i antik grekiska (tidsbegränsad anställning)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-06-02.

Akademisk utbildning i klassiska språk har alltid erbjudits vid Stockholms universitet. Idag ges kurser i grekiska och latin på både grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning leder sedan fram till doktorsexamen. Undervisningen bedrivs i huvudsak av två lektorer och två professorer. Vid institutionen studerar ett femtiotal studenter klassiska språk och undervisningen täcker texter skrivna från 700 f. Kr. till förmodern tid. Därutöver bedrivs vetenskaplig forskning i språkvetenskap, litteraturvetenskap samt forskning i filologi och texteditering. Institutionen har en aktiv forskningsmiljö med seminarier om bland annat medeltidsstudier, filosofi, språkvetenskap och litteraturvetenskap. 

Arbetsuppgifter

Denna tidsbegränsade anställning avser sommarkursen Grekisk tragedi och komedi i översättning, 7.5 hp. Undervisningen omfattar tio pjäser författade av Aischylos, Sofokles, Euripides och Aristofanes samt ”Om diktkonsten” av Aristofanes, vilka analyseras och diskuteras ur ett litterärt, historiskt och stilistiskt perspektiv. Fokus ligger på pjäsernas uppbyggnad, innehåll, förhållandet mellan dramatexten och den historiska kontexten samt de lästa författarnas egenart. Genrediskussion spelar därtill en stor roll.

Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt att ha kursansvar och i förekommande fall delta i lärarmöten och ämneskonferenser.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har akademisk examen (minst magisterexamen), dels har visat pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå), dels har goda kunskaper i antik grekiska. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven svenska krävs. Den pedagogiska kompetensen ska vara väl dokumenterad så att dess kvalitet går att bedöma. Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination.

Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökande ska på begäran kunna lämna referenser.

Anställningsvillkor

Anställningen är på 30 % (120 timmar) och tidsbegränsad fr.o.m. 2019-06-10 t.o.m. 2019-08-26. Denna utlysning är till för att täcka ett tillfälligt behov inom undervisningen. Ingen forskningstid ingår i anställningen. Intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Hans-Roland Johnsson, hans-roland.johnsson@su.se, och om anställningsförfarandet av handläggare Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.