arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt barn-och ungdomsvetenskap inriktning arbete i fritidshem(tidsbegr)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-12-03.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 140 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap.

Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv, där kritiska perspektiv läggs på hur barndom och ungdom formuleras och vilka konsekvenser detta får. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och därtill knutna uppgifter.

Arbetsuppgifterna består av seminarieundervisning, utomhuspedagogik/läger samt VFU-besök (trepartssamtal) hos studenter på fritidshem och läsning av VFU portföljer i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. I anställningen ingår även administrativt arbete i anslutning till aktuella kurser såsom examinationsläsning, möten med mera.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt kandidat, magister- eller masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, eller har motsvarande kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de uppgifter som ska ingå i anställningen, samt har visat pedagogisk skicklighet.

För behörighet krävs att den sökande har god ämnesmässig anknytning till såväl barn- och ungdomsvetenskap som lärarutbildning.

Erfarenhet av undervisning i fritidshem eller skola är ett krav.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Vikt fästes vid förmåga att samarbeta med lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare.

Vikt fästes vid att ha avlagt magister eller masterexamen inom ett för anställningen relevant ämnesområde

Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning på lärarutbildning.

Erfarenhet av högskoleundervisning är meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser heltid under perioden 2022-01-10 till och med 2022-06-30. Anställningsformen adjunkt vid Stockholm universitet innebär inga befodringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Rickard Jonsson, rickard.jonsson@buv.su.se, eller administrativ studierektor Anneli Hippinen Ahlgren, anneli.hippinen-ahlgren@buv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat