arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 april

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2021-04-19.

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning för närmare 8000 studenter räknat i personer varje år och har idag ca 170 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.

Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning i pedagogik. Vi erbjuder en bred palett av utbildningar, bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och Yrkeslärarprogrammet. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera mastersprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL), som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare har också sin hemvist vid institutionen.  

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination i institutionens utbud av kurser inom karriärvägledning och karriärutveckling på Studie och yrkesvägledarprogrammet. Även trepartssamtal på praktikkurserna ingår i arbetsuppgifterna. Till en adjunkts uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Arbetsuppgifterna förutsätter yrkeserfarenhet som studie- och yrkesvägledare.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått adekvat högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade erfarenheter från arbete med utbildning inom högskola och universitet.

Bedömningsgrunder

Vid urvalet av behöriga sökande läggs särskild vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på högskola och universitet. Därutöver kommer avseende fästas vid dokumenterad relevant yrkesskicklighet som är av betydelse. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt liksom förmågan att driva frågor på egen hand. God förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Universitet kommer främst beakta de som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad från 2021-07-01 till 2022-06-30 med möjlighet till förlängning. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Anneli Öljarstrand, tfn 08-120 762 60, anneli.oljarstrand@edu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat