arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetslektor i Reglerteknik

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  18 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetslektor i Reglerteknik med inriktning mot ljudforskning
med placering vid Institutionen för systemteknik

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med en omfattning på 20%.

Beskrivning av ämnesområdet
Forskningen inom reglerteknik vid Linköpings universitet innefattar bland annat sensorfusion, lärande reglering, systemidentifiering, robotik, optimering och komplexa nätverk. I dagsläget finns det ett behov av att bredda kompetensen inom systemidentifiering och signalbehandling för ljudtillämpningar och att stärka kontakterna mellan avdelningen för reglerteknik och industrin inom detta område.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

I anställningen ingår det att bedriva egen forskning samt att samarbeta med andra forskare inom systemidentifiering och signalbehandling. Ett viktigt inslag kommer att vara att anpassa och tillämpa metoder inom dessa områden på audiologiska testdata av olika typer, till exempel uppmätta ljudsignaler och elektroencefalografi-signaler.

Läs mer och ansökVälkommen att läsa mer om anställningen och ansöka på www.liu.se under lediga jobb, se länk nedan.

Adjungerad universitetslektor i Reglerteknik med inriktning mot ljudforskning

Lika villkor
Flertalet av våra adjungerade universitetslektorer vid Institutionen för systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Martin Enqvist, Universitetlektor, avdelningschef

013-281393

martin.enqvist@liu.se


Christina Hammarstedt, Sekreterare i anställningsnämnden

013-281528

christina.hammarstedt@liu.se


Lina Florvik, HR-partner

013-281925

lina.florvik@liu.se