arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en eller flera tidsbegränsade anställningar som adjungerad universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Genom anställning som adjungerad universitetsadjunkt knyts viktig kompetens till Göteborgs universitet samtidigt som ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske mellan universitetet och det omgivande samhället. Den som innehar en anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför högskoleväsendet. Anställning som adjungerad lärare ska alltid vara mindre än 50 % av en heltidsanställning. Beslut om anställning som adjungerad universitetsadjunkt sker med stöd av kollektivavtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare. Högskolepedagogisk utbildning/kompetensutveckling under de två första åren är ett krav för fortsatt adjungering

Ämne

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning

För beskrivning av ämnet vänligen se annonsen i sin helhet, www.gu.se.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på grundlärarprogrammet och/eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Arbetsuppgifterna innebär att handleda och bedöma lärarstudenter mot mål i VFU-kurser. Olika ämnesinriktningar kan vara aktuella. Dessa kurser går med viss oregelbundenhet varför arbetet tidsmässigt kan variera en hel del under året. Andra arbetsuppgifter och viss utbildningsadministration kan ingå. Den sökande ska kunna undervisa på svenska. Vilken avdelningsplacering (matematik-, svensk-, SO-, NaTe eller allmän didaktik), som blir aktuell avgörs av den anställdes kompetensprofil.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

För mer information om behörighet, vänligen se annonsen i sin helhet, www.gu.se.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder finns angivna i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

För mer information om bedömningsgrund, vänligen se annonsen i sin helhet, www.gu.se.

Anställning

Anställning:                  Tidsbegränsad, 12 mån
Antal:                           En eller flera
Omfattning:                  20 - 49 %
Placering:                     Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Tillträde:                      Snarast, eller enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273 samt avdelningschef Kaj Jönsson, kaj.jonsson@ped.gu.se tel: 031- 786 2234 eller Susanne Frisk, susanne.frisk@ped.gu.se  tel: 076-618 2798.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se, genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-26

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

*Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ 20 - 49 %