arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetsadjunkt i möbelsnickeri/möbeltapetsering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  22 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i möbelsnickeri/möbeltapetsering
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling avdelning Malmstens

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad till mellan sex och tjugofyra månader med möjlighet till förlängning med en omfattning på ca 30–49 %.

Tillsättningsprogram
Malmsten har sina rötter i den yrkesinriktade skola som möbelsnickaren och möbelformgivaren Carl Malmsten startade 1930. Sedan år 2000 ingår skolan i Linköpings universitets Tekniska högskola.

Kandidatutbildningen vid LiU Malmstens, med ca 70 studenter, vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. De 70 studenterna fördelas på tre utbildningsprogram Möbelsnickeri-, Möbeldesign- respektive Möbeltapetseringsprogrammen. Vissa teoretiska och konstnärliga kurser är programgemensamma och läses parallellt av samtliga program.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna inom den nu aktuella anställningen omfattar lektioner, handledning samt administrativt arbete. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, varför ett krav är att den sökande kan undervisa på svenska. Dokumenterad teknisk skicklighet i områden relevanta för utvecklingen av möbelsnickeriämnet/möbeltapetserarämnet vid Malmstens såsom träteknik/textila tapetserartekniker, produktionsteknik, produktutveckling och design, ergonomi samt hållbarhetsaspekter inom möbelområdet är särskilt meriterande. 

Sökande till anställningen ska ha avlagt examen på kandidatnivå inom Möbelsnickeri/Möbeltapetsering eller motsvarande och besitta specialkompetens i alternativa produktutvecklingsstrategier och/eller produktutvecklingsmetodik. Meriterande är goda kunskaper i miljö- och hållbarhetsfrågor och trä/textil-materiallära.

Vid den institution (IEI) dit Malmstens hör pågår ett arbete med att stärka forskningsmiljöerna. I Malmstens visioner för de närmaste åren ingår att utveckla utbildningarna med både bredd och djup. Därför ska söknade till den nu aktuella anställningen kunna styrka den egna skickligheten inom Produktutvecklingsområdet via uppvisande av egna projekt/samarbeten med möbeldesigner samt med examen inom ett för området relevant ämne.

Anställning som adjungerad lärare

Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

En förutsättning för att inneha anställning som adjungerad lärare är ett godkännande från huvudarbetsgivaren samt att finansiering av anställningen är överenskommen mellan huvudarbetsgivaren och Linköpings universitet innan tillsättning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, t.ex. yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig.

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat