arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Inom grundutbildningen ansvarar vi för huvuddelen av läkarprogrammet, hela logopedutbildningen samt större delen av utbildningen inom medicinsk biologi.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot psykiatri, neurologi, otorhinolaryngologi eller oftalmologi
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Innehavaren av denna anställning kommer att delta i uppbyggnaden av undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets termin 9 (kurs 9) med placering i Norrköping.

Norrköping är en av de fyra akademiska studieorter som ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del.

Utvecklingen och uppbyggnaden av läkarprogrammet på studieorterna kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk på läkarprogrammet (t ex temagrupper) varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras. Innehavaren av anställningen ska vara specialistläkare i något av de ämnen som är relevanta för kursen.

Undervisning kommer att ske på svenska.

Anställning som adjungerad lärare

Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid IKE om 100% av adjungeringens omfattning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Oavlönad adjungering, inom befintlig anställning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat