arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot allmänmedicin, akutsjukvård samt geriatrik inklusive hemsjukvård med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, (HMV).

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Kalmar är en av de fyra akademiska studieorter som ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. Tillsammans med studieortsansvariga lärare kommer innehavare av anställningen att delta i uppbyggnaden av undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framförallt  på läkarprogrammets Kurs 11.

Utvecklingen och uppbyggnaden av framtida curriculum kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk, t ex temagrupper, på läkarprogrammet varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Kalmar, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialistkompetens inom för kursen relevant område.

Undervisning inom ämnet sker såväl på svenska som engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och klinisk skicklighet. Stor vikt läggs också vid att samverka med det omgivande samhället, skicklighet att leda verksamhet samt administrativ skicklighet. De sistnämnda skickligheterna bedöms sinsemellan som likvärdiga.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

Läs mer och ansök här

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat