arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad univeristitetsadjunkt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet.

Institution

Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö högskola är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt
Innehåll och arbetsuppgifter
En anställning som adjungerad universitetsadjunkt syftar till att knyta viktig kompetens till Malmö universitet och till ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitet och det omgivande samhället. Den som anställs som adjungerad universitetslärare ska ha sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför universitet.

Inom ramen för denna anställning kommer du första hand att undervisa på högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik och Mobil IT, till exempel inom datateknik, internetteknik, programmering av inbyggda system, mobila system och signalbehandling. Utöver ovanstående ingår samverkan med näringslivet och handledning i projektkurser. Målet är att bidra med industrinära kompetens inom ramen för programmet. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter, kursutveckling och medverkan i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Behörighet

Behörig att anställas som adjungerad adjunkt är den som:
1. Har examen från universitet eller högskola på minst magisternivå, eller om särskilda skäl finns  kandidatnivå inom ett ämne som är relevant för anställningen, alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
2. Visat pedagogisk skicklighet

För denna anställning krävs:

· Att du kan undervisa på engelska och svenska.
· Att du har erfarenheter inom följande områden: Klassisk datateknisk ingenjörskunskap/ingenjörsvetenskap, inbyggda system, elektrisk mätteknik och  signalbehandling.
· Praktisk erfarenhet av projekt med inbyggda system
 Då anställningen är en adjungerad adjunkttjänst är ett krav att den som anställs har huvuddelen (minst 51%) av sin tjänst utanför Malmö universitet.
 Meriterande för denna anställning är:
· Kompetens inom mobila system (mobiltelefoni, radioteknik, mm), internetteknologi, elektronik och realtidssystem.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.
Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Följande vill vi stryka om möjligt då det är en adjungerad lärare

Upplysningar

Bo Peterson, prefekt, 040-6657619, bo.peterson@mau.se
Johan Holmgren, enhetschef, 040-6657688, johan.holmgren@mau.se
Sara Eriksson, HR-specialist, 040-6657659, sara.eriksson@mau.se 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-03-29. 
 
Ansökan skall innehålla
1.     Personligt brev
2.     Styrkt meritförteckning
3.     betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
4.     Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
5.     Förteckning över eventuella pedagogiska arbeten
6.     De pedagogiska och arbeten som främst åberopas
7.     Referenser
8.     Kort beskrivning av din verksamhet utanför universitetet

Övrigt

Anställningen är en tidsbegrändad anställning på maximalt 40% under 2 år med möjlighet till förlängning.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Så snart som möjligt

Fackliga företrädare

Saco-S, Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se
OFR, Anita Marttila, anita.marttila@mau.se

Välkommen med din ansökan!