arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad lärare i teckenspråkstolkning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2022-05-20.

På Institutionen för svenska och flerspråkighet bedrivs forskning och utbildning i svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättning (Tolk- och översättarinstitutet). Grundutbildningen omfattar ett av de största utbildningsuppdragen på Humanistiska fakulteten. Verksamheten innefattar flera lärarprogram liksom utbildning i svenska för internationella studenter och Tisus. För mer information, se www.su.se/svefler/.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) på Stockholms universitet bedriver landets största tolkutbildningar på universitetsnivå. Vi erbjuder utbildning för tolkar i offentlig sektor, och som enda anordnare på högskolenivå utbildning till konferenstolk och teckenspråkstolk. Teckenspråkstolkutbildningen utgörs av ett kandidatprogram, Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT), som omfattar 180 högskolepoäng och sex terminer heltidsstudier. En sjunde valfri termin bestående av olika praktikkurser erbjuds också i anslutning till programmet. Kandidatprogrammet kan leda vidare till studier på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom ämnet översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning. Inom KTT ges också utbildning i dövblindtolkning. TÖI söker nu 1–2 adjungerade lärare med kompetens för undervisning på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär undervisning på Kandidatprogrammets olika delkurser, främst i ämnet teckenspråkstolkning, samt dövblindtolkning där både praktiska och teoretiska moment ingår. Kursansvar kan ingå. I uppdraget ingår dessutom att på olika sätt förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

Behörighetskrav

Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.

Behörighet att anställas är yrkesverksam teckenspråkstolk. Erfarenhet från tidigare undervisning i tolkning och teckenspråk på högskolenivå är meriterande. Den sökande bör ha gedigen erfarenhet av teckenspråkstolkning inom olika fält.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes dokumenterade pedagogiska skicklighet visad under tidigare utbildning av tolkar. Erfarenhet från tidigare undervisning av teckenspråkstolkning på högskolenivå mellan talad svenska och svenskt teckenspråk är starkt meriterande. Som merit räknas också kunskaper i internationella tecken liksom egna studier inom tolkning och/eller teckenspråk på universitetsnivå. Vikt fästes även vid den sökandes dokumenterade förmåga att samarbeta med lärarkollegor, teknisk och administrativ personal samt forskare.

Anställningsvillkor

Anställningen avser 20 – 45 % av heltid enligt överenskommelse och är tidsbegränsad till tolv månader med möjlighet till förlängning. Tillträde den 1 augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor för tolkning Helena Bani-Shoraka, helena.bani-shoraka@su.se, och föreståndare Jan Pedersen, jan.pedersen@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga personligt brev, CV, kopior på examensbevis, legitimationer, ett utlåtande från nuvarande arbetsplats samt referenser.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat