arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad lärare i informatik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Informatik är ett tvärvetenskapligt ämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.  Kurser i informatik ges på grundnivå (A-C). Utbildningsprogrammet Management med IT är ett centralt utbildningsprogram för ämnet (kurser ges på A till C-nivå) och undervisningen sker här i samarbete med ämnet företagsekonomi. Dessutom ingår informatik i utbildningen Turismprogrammet och ämnets kurser är även valbara inom bl a program inom företagsekonomi. Samverkan med företag och myndigheter sker idag bl a inom platsutveckling och digitalisering samt business intelligence.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning vid utbildningsprogrammet Management med IT och fristående kurser inom Informatik. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna. Då informatikämnet är under uppbyggnad förväntas den sökande delta i kursutveckling. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Det finns en önskan att öka samverkan med företag och samhälle inom ämnets utbildningar t ex i form av gästlärare och projekt.

Undervisningen vid ämnet sker inom följande delområden idag: introduktion till informatik, digital affärsutveckling, digital marknadsföring, handelns digitalisering, entreprenörskap och digitalisering, digital innovation, verksamhetsutveckling och digitalisering, business intelligence, projektledning och styrning med inriktning mot digitalisering. Förutom teori så sker undervisning riktat mot arbetsmetoder i form av workshoppar och datorövningar i form av s k tech brief. Praktisk färdighet övas via tech brief inom aktuella teknikområden som innefattar t ex webbdesign, databasövningar, AI och datavisualisering. Undervisning bedrivs på svenska.

Arbetsuppgifterna kommer anpassas utifrån den sökandes profil på ett sätt som stödjer undervisningen utifrån de delområden (se ovan) där den sökanden passar bäst in. Tanken med anställningen är att den ska kunna kombineras med annan relevant anställning inom företag eller myndighet.

Behörighet

Behörig att söka anställning som adjungerad lärare är den som har yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För dennan anställning krävs dessutom att den sökande behärskar undervisning på svenska. 

Bedömningsgrunder

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Skicklighet inom undervisning inom ett eller flera av ämnets olika delområden (se beskrivning under rubriken Arbetsuppgifter ovan).   
 • För ämnet relevant utbildning på minst till kandidatnivå.
 • Relevant yrkeserfarenhet med relevans för ämnets olika delområden (se beskrivning under rubriken Arbetsuppgifter ovan). 
 • Skicklighet i undervisning allmänt inom utbildning med relevans för  informatik på grundnivå 
 • Skicklighet i kursadministration och kursutveckling 
 • God samarbetsförmåga 
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 20-49 % med varaktighet ca 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi vill ha din ansökan senast 2022-08-10.

Ytterligare upplysningar

Ämnessamordare Lars Degerstedt, tel: 08 - 608 4904, e-post; lars.degerstedt@sh.se
Avdelningsföreståndare Gustaf Onn, tel: 08 - 608 4930 e-post; gustaf.onn@sh.se
Prefekt Ester Appelgren, tel: 08 - 608 4183, e-post; ester.appelgren@sh.se   

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat