arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad lärare i hälsoinformatik (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-11-01.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning på avancerad nivå inom hälsoinformatik, främst med fokus på Hälsoinformatiska lösningar relaterade till Covid-19, medicinsk pedagogik och/eller IT för utveckling (ICT4D). I arbetsuppgifterna ingår såväl undervisning som handledning av examensarbeten inom området.

Institutionens anställda förväntas delta i institutionens interna arbete, inklusive övergripande administrativa uppgifter. Institutionens anställda förväntas också att aktivt söka externa forskningsmedel samt skapa goda kontakter till forskarsamhället, nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.

Behörig att anställas som adjungerad lärare i hälsoinformatik är den som har avlagt examen i omvårdnad, medicin, hälsoinformatik eller annat relevant ämne och som har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För denna anställning krävs att sökanden har avlagt doktorsexamen i hälsoinformatik, medicinsk pedagogik eller annat relevant ämne samt kan uppvisa erfarenhet av undervisning på avancerad nivå inom hälsoinformatik eller liknande.

Då undervisningen huvudsakligen sker på engelska, men även på svenska, måste den sökande ha god förmåga att kommunicera på engelska och svenska sälväl i tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat på masternivå inom hälsoinformatik och/eller i IT för utveckling (ICT4D) med fokus på hälsa.

Stor vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet som ska ha visats genom vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet.

Stor vikt fästs vid erfarenhet av undervisning och forskning i internationella miljöer inom vård, hälsa, hälsoinformatik och/eller medicinsk pedagogik.

Stor vikt fästs även vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forsknings- eller utvecklingsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs slutligen vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad, avser deltid (30 %) och gäller längst sex månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Uno Fors, tfn 08-674 74 79, eller e-mail till uno@dsv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Nina Leikman, tfn 08-16 11 63, nina.leikman@dsv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat