arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad adjunkt i statsvetenskap, samhällsvetenskapernas didaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  24 december

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
ledigförklarar en anställning som 
 

Adjungerad universitetsadjunkt i statsvetenskap, inriktning mot samhällsvetenskapernas didaktik
med placering vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI
 

Tillsättningsprogram 
Inom Avdelningen för statsvetenskap bedrivs forskning och utbildning på grundläggande-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Avdelningen koordinerar bland annat ämnet samhällsvetenskap på flera nivåer inom lärarutbildningen genom att hålla samman kurser som ges både på grundläggande och avancerad nivå. Examensarbetet inom ämneslärarprogrammet är en viktig del av arbetet och för studenternas utbildningsprofiler. Ämnet samhällsvetenskap vid Linköpings universitet har en tydlig profil mot internationalisering och inkluderar omfattande samarbeten och studentutbyten med partneruniversitet i Afrika.

I en lärares arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning och/eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grundnivå. Även medverkan i undervisning inom utbildning på avancerad nivå kan förekomma.

Arbetsuppgifterna för den specifika anställningen är främst att undervisa på kurser på grundläggande nivå inom lärarutbildningen, både i samhällsvetenskapliga ämnen och dess didaktik. I arbetet ingår att koordinera med lärare i andra ämnen och samordna undervisningen mellan de olika discipliner som ingår i samhällskunskapsämnet. En central del av lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket innehavaren av denna anställning kommer att koordinera och kvalitetsgranska. Även internationell samverkan och utveckling av kurser med internationell profil kan ingå som en arbetsuppgift.

Lärarexamen i samhällskunskap eller motsvarande är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att planera, genomföra och utvärdera didaktiska inslag i lärarutbildningen är särskilt meriterande för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i handledning av studenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är meriterande för anställningen.

God förmåga att administrativt hantera examensarbeten är särskilt meriterande för anställningen. Dokumenterad skicklighet avseende utbildningsadministration är meriterande för anställningen. Även samverkansskicklighet mellan lärosäten och skolhuvudmän och/eller uppvisat internationellt samarbete är meriterande för anställningen. Samverkansskicklighet samt administrativ skicklighet kring didaktiska teman är meriterande för anställningen.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker i huvudsak på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Då verksamheten bedriver flera internationella samarbeten är dokumenterad skicklighet i att undervisa och/eller samverka på engelska särskilt meriterande.

Anställning som adjungerad lärare 
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. En förutsättning för att inneha anställning som adjungerad lärare är ett godkännande från huvudarbetsgivaren samt att finansiering av anställningen är överenskommen mellan huvudarbetsgivaren och Linköpings universitet innan tillsättning.
 
Behörighet 
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens. 
 
Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 
 
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. 
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.  

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad ca 1 år med en omfattning på 20-40% av heltid.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2023-01-10. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat