arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad adjunkt barn- och ungdomsvetenskap med inriktn.förskoledidaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-05-30.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning på grundnivå och VFU-besök hos studenter i förskolan, där trepartssamtal ingår, samt därtill hörande administrativt arbete i anslutning till aktuella kurser. Till arbetsuppgifterna hör även att delta i institutionens verksamhet.

I anställningen ingår bl.a. att genomföra undervisning av studenter i praktiska arbetsuppgifter och handledning i anslutning till VFU för att utveckla studenternas didaktiskt färdigheter. I uppdraget ingår också att förbereda studenterna inför mötet med vårdnadshavare, förskolans ledning och övrig förvaltning.

Adjungerad adjunkt är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbestämd, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid om högst 49 %.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjungerad adjunkt är den som har en förskollärarexamen alternativt lärarexamen med behörighet för förskola samt en anställning inom förskola.

Erfarenhet från undervisning i förskola eller grundskolans tidigare år är ett krav liksom erfarenhet av handledning och undervisning av lärarstudenter.

För behörighet krävs att den sökande har god ämnesmässig anknytning till förskollärarprogrammet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder

Vikt fästes vid den sökandes förmåga att samarbeta väl med arbetskamrater bland lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare.

Särskilt meriterande är kunskaper i ett utforskande arbetssätt. Betydelsefullt är också att handleda studenter på deras VFU och erfarenheter av att bedriva trepartssamtal

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är
-att ha avlagt magister-, master- eller licentiatexamen i förskoledidaktik, didaktik, pedagogik eller barn- och ungdomsvetenskap,

- att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kompetens,

- vuxenpedagogisk erfarenhet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser deltid (som mest 49 %) från 2020-07-15 till 2021-01-15, med möjlighet till förlängning.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Anna Palmer, anna.palmer@buv.su.se samt av studierektor Ida Bertell, tfn 08-1207 62 84, ida.bertell@buv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Sofia Mattsson, tfn 08-16 20 48, sofia.mattsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga personligt brev, CV, kopior på examensbevis, legitimationer, ett utlåtande från nuvarande arbetsplats samt referenser.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat