arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adj lärare i sv för int. studenter och utl. akademiker (1-3 tidsbegr anst)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  13 november

Om jobbet

vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2019-11-13.

På Institutionen för svenska och flerspråkighet bedrivs forskning och utbildning inom svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (på Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättningsvetenskap (på Tolk- och översättarinstitutet). Ett omfattande uppdrag utgörs också av utbildning i svenska för internationella studenter med cirka 1 300 registrerade studenter per termin. Institutionen har cirka 140 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i svenska för internationella studenter och utländska akademiker, forskare och doktorander som är verksamma inom universitetet. Även andra språkfärdighetstränande kurser för utländska akademiker förekommer. I anställningen ingår kursutveckling tillsammans med andra lärare. Även administrativa arbetsuppgifter kan ingå. En stor del av undervisningen äger rum sen eftermiddag och kvällstid.

Behörighetskrav

En adjungerad lärare ska ha annan anställning än vid universitets- och högskolesektorn som sin huvudsakliga sysselsättning, vilket betyder att en adjungeringsanställning aldrig kan omfatta mer än 49 %.

Behörig att anställas som adjungerad lärare är den som dels kan visa dokumenterad pedagogisk skicklighet, dels har avlagt lärarexamen med inriktning mot svenska som andraspråk. Dessutom krävs dokumenterad yrkeserfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk/främmande språk inom universitet/högskola, folkhögskola eller annan vuxenutbildning.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl god förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen läggs vikt vid adekvat utbildning samt dokumenterad erfarenhet av att undervisa i de aktuella ämnesområdena och de aktuella kurserna, dvs. språkfärdighetstränande kurser i svenska som främmande språk för vuxna, yrkessvenska för utländska akademiker på olika nivåer inom högskolan samt muntlig och skriftlig färdighetsträning i akademisk miljö. Därtill prioriteras även erfarenhet av att undervisa i samhällsorienterade ämnen. Förmåga att anpassa undervisningen efter olika målgrupper tillmäts extra vikt.

Undervisningserfarenhet ska förankras i en pedagogisk egenreflektion och vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Därtill beaktas väl dokumenterad administrativ skicklighet samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete

Anställningsvillkor

Anställningsformen är adjungerad lärare. Anställningen gäller upp till 49 %, upp till två år med möjlighet till förlängning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt, Karolina Wirdenäs, karolina.wirdenas@su.se, och studierektor Vendela Blomström, vendela.blomstrom@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.