arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

2 Rådgivare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen, Örebro

 • Yrkesroll

  Specialpedagog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

ARBETSUPPGIFTER

Som rådgivare kommer du arbeta med specialpedagogisk rådgivning i förfrågningar från förskolor, skolor och skolhuvudmän. Arbetet utförs till stor del som digital rådgivning med möjlighet till fysiska inslag. Genom vår rådgivning ger vi verksamheterna stöd i att utveckla tillgängliga lärmiljöer för barn och elever med funktionsnedsättning. Arbetet utförs i både fysiska och digitala miljöer. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för huvudmannen, förskolor och skolor att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla skolformer. Varje förfrågan är unik på sitt sätt och du, i dialog med kollegor och chef, kommer ha stora möjligheter att påverka utformningen av det stöd som ges.

Utöver specialpedagogisk rådgivning erbjuder myndigheten kompetenshöjande insatser, inom SPSM fortbildning. Som rådgivare kan en arbetsuppgift vara att ansvara för olika kompetensutvecklande insatser i form av kurser och webbinarier. En annan arbetsuppgift är att verka i olika nationella uppdrag, samverka med externa aktörer och intresseorganisationer för att utveckla och skapa likvärdighet för våra målgrupper.

Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande arbete där du har möjlighet att påverka din egen arbetssituation. Du kommer ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området. I en del uppdrag och arbetsuppgifter kommer du ha ett nära samarbete med kollegor i andra enheter och från olika delar av landet.

Avdelningen är inne i ett förändringsarbete, där vi gemensamt utvecklar våra arbetssätt och vårt utbud för att uppnå ett än mer tillgängligt och likvärdigt stöd. Du kommer befinna dig i ett sammanhang där vi håller på att forma vårt interna samarbete och sätt att organisera vår gemensamma resurs och kompetens.

Kvalifikationer:


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att arbeta med komplexa specialpedagogiska frågeställningar utifrån ett inkluderande perspektiv. Du är väl förankrad i det praktiknära arbetet och har förmågan att lyfta blicken och se systemteoretiskt på en specialpedagogisk frågeställning.
Genom utbildning och yrkeserfarenhet har du goda kunskaper i vilka processer som leder till en inkluderande undervisning och du kan förmedla detta på ett konstruktivt sätt i rådgivande situationer. Du har erfarenhet av att leda förändringsarbete samt att leda kollegialt lärande i relation till det specialpedagogiska kunskapsområdet. Du förväntas även kunna förhålla dig till specialpedagogiska frågeställningar ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv på olika nivåer i skolverksamheterna, från förvaltningsnivå till det klassrumsnära.

Vi söker också dig som är väl insatt i skolans uppdrag, styrdokument och de funktionshinderspolitiska målen, och har tydlig förankring i aktuell skolforskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att vara kvalificerad för tjänsten ska du:
- ha specialpedagogexamen eller annan utbildning vi bedömer vara likvärdig
- ha erfarenhet av att ha bedrivit konsultativt arbete gentemot yrkesverksamma i relation till specialpedagogiska frågeställningar och inkluderande lärmiljöer
- ha kunskaper om och erfarenhet av digitala lärverktyg och webbaserat stöd
- ha B-körkort, då resor ingår i tjänsten.

Det är meriterande om du:

- har lärarlegitimation inom för-, grund- eller gymnasieskola
- har fördjupade kunskaper om samt erfarenhet av specialpedagogiska konsekvenser inom flera funktionsnedsättningsområden
- har fördjupade kunskaper om samt erfarenhet av specialpedagogiska konsekvenser inom synområdet
- har kunskaper om och erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete och förändringsarbete på olika nivåer hos skolhuvudman
- har goda kunskaper kring betyg och bedömning i samband med funktionsnedsättning,
- har goda kunskaper om och erfarenhet av specialpedagogiska insatser inom vuxenutbildning
- har skolledarerfarenhet
- har dokumenterade kunskaper samt vana av att arbeta processinriktat
- i närtid har arbetat övergripande med komplexa specialpedagogiska frågeställningar.
- har arbetat praktiknära med en inkluderande lärmiljö utifrån helklassundervisning

ÖVRIGT

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Specialpedagog

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2022-03-31 2022-03-28.