arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

2 Doktorander i Farmaceutisk Nanoteknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 april

 • Sök jobbet senast

  4 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Projekt 1: Icke-invasiv diagnos av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn med magnetiska avbildningsmetoder

Projekt 2: Tidig diagnos av tjocktarmscancer med icke-invasiva, magnetiska avbildningsmetoder

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Ett urval av våra specifika fokusområden: Molekylär Galenisk Farmaci • Läkemedelsformulering • Farmaceutisk Nanoteknologi • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci.

För mer information se: https://www.farmaci.uu.se/

Forskargruppen: Doktoranderna kommer att arbeta i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. För mer information se  https://farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/bergstrom/. Doktoranderna är knutna till Alexandra Telekis forskargrupp https://www.scilifelab.se/researchers/alexandra-teleki/ som är associerad med SciLifeLab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling. Doktoranderna är delvis finansierade av ERC Consolidator Grant MAGNETO vars syfte är att utveckla en ny diagnostisk och terapeutisk plattform för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranderna kommer att arbeta inom området farmaceutisk nanoteknologi med målet att utveckla nanomaterial för diagnos av sjukdomar i magtarmkanalen. Superparamagnetiska järnoxid nanopartiklar (SPION) kan användas som kontrastmedel i magnetisk resonanstomografi (MRI) eller som spårbara material i magnetisk partikel bildgivning (MPI) och funktionaliseras med antikroppar som är specifika för biomarkörer som överuttrycks under sjukdom i magtarmkanalen. 

Projekt 1 ”Icke-invasiv diagnos av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn med magnetiska avbildningsmetoder” fokuserar på diagnos av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn. Projekt 2 ”Tidig diagnos av tjocktarmscancer med icke-invasiva, magnetiska avbildningsmetoder” fokuserar på tidig diagnos/prevention av tjocktarmscancer. Båda projekten kommer att använda relevant in vitro cell-baserade modeller och in vivo djurmodeller för att studera funktionssättet hos de magnetiska nanopartiklarna i magtarmkanalen med fokus på respektive sjukdomstillstånd. Projekten förväntas utmynna i oral tillförsel av biokompatibla SPION vilket möjliggör att patienter kan undvika dagens invasiva diagnosmetoder och underlätta för läkare att upptäcka, diagnosticera och bestämma aktiviteten av sjukdomar i magtarmkanalen med MRI eller MPI. Fokusområden för forskarstudierna är: Farmaceutisk Nanoteknologi • Läkemedelsformulering • Cell kulturer • Magnetiska bildgivande tekniker • Biomarkörer • Syntes av nanopartiklar och fastfaskarakterisering.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökan: Bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets rekryteringssystem och förväntas innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen, samt primärt val och intresse av Projekt 1 eller Projekt 2
- CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post)
- Kopior av relevanta certifikat, examensbevis, kopia av examensarbete och andra dokument, såsom publikationer, som kandidaten vill framhäva

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande universitetslektor och docent Alexandra Teleki, tel 018-471 4745, e-post alexandra.teleki@scilifelab.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2021, UFV-PA 2021/1512.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-08-01 Visstidsanställning