arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

13.Säkerhetsbataljon söker Bataljonsförvaltare OR8

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

13.säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och är ett samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet.

Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet subversion, främmande underrättelseverksamhet, sabotage och terrorism med ett multifunktionellt spektrum av sensorer. Vid bataljonsstaben arbetar vår personal med strids- och funktionsledning samt bearbetning av inhämtat material. Idag tjänstgör bataljonens medarbetare på ett flertal platser, både nationellt och internationellt. Det innebär att alla våra medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter att utvecklas inom organisationen och kunna verka fria från diskriminering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Bataljonsförvaltaren stödjer Bataljonchefen och utgör en del av bataljonens ledningsgrupp. Vid insats, kris- eller krigssituation kan Bataljonsförvaltaren verka som Stridsledare. 

På 13.Säkerhetsbataljon ska Bataljonsförvaltaren:
 • Stödja främst Bataljonchefen, men även bataljonens övriga chefer, gällande planering, genomförande och uppföljning.
 • Handleda och följa upp bataljonens yngre befäl, med fokus på OR.
 • Kontrollera och omsätta utbildnings-/träningsmålsättningar omfattande både grundutbildning och insatsförband inom ramen för Säkerhetsbataljon.
 • Vara bataljonens marksäkerhetsofficer.
 • Ansvara för att bataljonen långsiktigt innehar rätt kompetenser för att klara bataljonens insats- och produktionsprocess.
 • Följa upp bataljonens elever på skolor och utbildningar.
 • Skapa beslutsunderlag för nominering av blivande OR 4 - OR8.
 • Följa upp att personlig utrustning och materiel handhas av bataljonens personal i enlighet med reglementen och övriga bestämmelser.
 • Att vara bataljonens samordnare avseende utbildningsanordningar.
 • Följa upp och utveckla bataljonens fysiska stridsvärde.
 • Ansvara för vård av bataljonens traditioner och ceremonitjänst vid bataljonen.
 • Understödja regementets gemensamma gruppchefsutbildning och ska kunna verka som kurschef för densamma.

Kvalifikationer

• Specialist-/officersexamen, befattningen är i OR8-nivå.
 • Högre specialistofficersexamen (HSOU) alternativt Högre officersexamen.
 • Dokumenterad god förmåga i trupputbildning (som truppofficer).
 • Mycket god inblick i Försvarsmaktens organisation.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i både svenska och engelska.
 • Ej allergisk mot hund/häst.

Meriterande

• Dokumenterad tjänstgöring på ett eller flera säkerhet- och/eller underrättelseförband.
 • Erfarenhet av att planera och genomföra större utbildnings- eller övningsverksamhet.
 • Erfarenhet av att arbeta i högre stab, t.ex. Armé- eller Insatsstab.

Personliga egenskaper

I ditt arbete behöver du kunna uppvisa ett flexibelt och kreativt arbetssätt, där självständigt inom ramen för tilldelat ansvar är en återkommande faktor.

Du är fokuserad och kan trots påfrestningar bibehålla en mycket god förmåga att prestera under pressade förhållanden.

Du har hög integritet och ska kunna klara av att hantera känslig information.

Du har god förmåga att bygga och upprätthålla relationer, varvid en bra systemförståelse med blick för såväl helheter som detaljer kommer borga för det.

Du är engagerad och intresserad av utbildningsfrågor och personalutveckling. Du har en god pedagogisk förmåga och är en van utbildare.

För att lyckas i ditt tjänsteutövande är det en framgångsfaktor att du kan upprätthålla en god fysisk förmåga och ett bibehållet gott stridsvärde.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varvid säkerhetsprövning kommer genomföras före tillträde av tjänsten.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Upplysningar om tjänsten

Maila 13sakbat-s1-lg@mil.se eller kontakta Personalgeneralist Ida Hyppel som nås via växeln 08-584 540 00.

Fackliga representanter

OFR/S, Kenneth Hartikainen,
OFR/O, Stefan Morin,
SACO, Johan Gillemyr,
SEKO, Thomas Klasson,
Samtliga nås via växeln på 08 584 540 00.

Övrigt

Tillträde enligt överenskommelse.
Urval samt kallelse till intervju skickas löpande.

Välkommen med din ansökan senast 2020-06-05. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Officer

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat