arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

13. Säkerhetbataljon söker GSS/K OR1-5 till 311.Funktionspluton

 • Yrkesroll

  Soldat/Sjöman

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och är ett samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet.

Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet subversion, främmande underrättelseverksamhet, sabotage och terrorism med ett multifunktionellt spektrum av sensorer. Vid bataljonsstaben arbetar vår personal med strids- och funktionsledning samt bearbetning av inhämtat material. Idag tjänstgör bataljonens medarbetare på ett flertal platser, både nationellt och internationellt. Det innebär att alla våra medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter att utvecklas inom organisationen och kunna verka fria från diskriminering.

Just nu söker 13.Säkerhetsbataljon GSS/K till 311.Funktionspluton på 131.Säkerhetsskvadron.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Som soldat på Funktionspluton ingår du i en grupp om sex till åtta soldater. Plutonens uppgift är att understödja säkerhetsskvadronen med ledning, underhåll och tekniskt stöd med hjälp av olika tekniska system. Vidare underhåller och försvarar plutonen ledningsplatsen och dess personal samt genomför uppgifter kopplat mot spaningstjänst och säkerhetstjänst. I ledningssoldatens arbete ingår hantering av krypto-/sambandssystem, karttjänst och stabsarbete. Underhållssoldaten arbetar främst med att genomföra operativa transporter samt försörjning. Huvuduppgiften som teknisk soldat är att stödja skvadronen i upprättande och driftsättning av tekniska system och sensorer.

Befattningar som rekryteras

 • Ledningssoldat
 • Underhållssoldat
 • Mekaniker
 • Gruppchef
 • Stf Gruppchef 

Krav för befattningarna

 • Genomfört värnplikt, GMU eller grundutbildning med godkända betyg
 • Körkort B
 • Uppfyller FM fysisk standard med tilläggskrav nivå 3; fältest 2 km på 12:00 samt multitest styrka 175 poäng
 

Meriterande 
 • Tjänstgjort vid säk-/jägar-/spaningsförband eller stödenhet nationellt och/eller internationellt
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, skoter, bandvagn, terränghjuling
 • Körkort BE, C och CE
 • Sambandsutbildning: Ra1512, Ra180, Ra1444, signalskyddssystem
 • Militärpolisutbildning
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet vid rekryteringen.

Upplysningar om tjänsten

Den aktuella tjänsten kan sökas av GSS placering OR1-5. Du som är GSS/K erbjuds inledningsvis en tidsbegränsad anställning om högst åtta år, med möjlighet till förlängning. Sex månaders provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag. Befattningen är placerad på Livgardet i Kungsängen. 
I rekryteringsprocessen ingår fysiska tester, intervju samt säkerhetsprövning.
 • Sista datum för ansökan: 2019-10-06
 • Kallelse till intervju och tester skickas löpande, dock senast 2019-10-08
 • Datum för intervju och testdag 2019-10-12 eller enligt överenskommelse
 • Preliminärt anställningsdatum: 2019-11-04
Frågor om tjänsten kan lämnas till Markus Larsson som nås via växeln 08 584 540 00.

Din ansökan skall innehålla följande

 • Personligt brev som beskriver dig som person och varför du skulle passa för tjänsten
 • CV med civila samt militära erfarenheter och referenser

Fackliga representanter

OFR/S, Madeleine Daleo
OFR/O, Jan Bajer och Stefan Morin
SACO, Johan Gillemyr och Staffan Johansson
SEKO, Thomas Klasson
Samtliga nås via växeln på 08 584 540 00

Välkommen med din ansökan!

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.