arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1 forskarstuderande (2 år) i forskarutbildningsämnet teknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri. Doktorandutbildning är en viktig del av vår verksamhet

Bark och biokolsfilter för att rena dagvatten från mikroplast
Innehållsbeskrivning:
Dagvatten är en viktig väg för urban mikroplast (MP) från bildäck och asfaltpartiklar till miljön. MP är inte bara problematiska som partiklar, utan också som vektorer för tillsatser som mjukgörare, flamskyddsmedel etc. Dessa ämnen kan läcka ut och förorena miljön ytterligare. Bark- och biokolsfilter på väggrenen är en potentiell lösning för MP och andra föroreningar från dagvatten och fungerar som kolsänkor. När de planterades skapade dessa filter mervärden genom att öka grönområden i staden. Vi letar efter en motiverad och hårt arbetande doktorand som är intresserad av att undersöka effektiviteten och potential av gröna filter (bark och biokol) för att ta bort MP och andra föroreningar från dagvatten och samtidigt utvärdera deras funktion som urbana gröna element. Under doktorandanställningen kommer studenten att delta i olika experiment och fältprover som syftar till utvärdering av sammansättning, källor, storlek och mängder MP i dagvatten från olika stadskällor, inklusive väg- och parkeringsplatser och att utvärdera och jämföra effektiviteten och potentialen för vägsidefilter av biokol eller bark vid borttagning av MP och som gröna bäddar, och jämföra dem med markinfiltrationsbäddar.

Kvalifikationer:

Magisterexamen i miljöteknik eller motsvarande, med tydlig koppling till miljöföroreningar och stadsvattenhantering. Den sökande bör ha grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå om han eller hon har tagit en examen på avancerad nivå eller har avlagt kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng vid gymnasieutbildning. Grundskolekurser som motsvarar engelska B / engelska 6 är ett grundläggande krav. Den sökande bör ha utmärkt kommunikationsförmåga på engelska. Arbetet omfattar kommunikation med olika aktörer relaterade till dagvattenhantering. Vi lägger stor vikt vid analytisk och problemlösande förmåga, motivation, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. 

Syftet med anställningen är främst en licentiatexamen, men förlängning i ytterligare 2 år för en doktorsexamen kan bli ett alternativ.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 2 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-01-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat