arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1 doktorand med inriktning mot vetenskapshistoria

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Avdelningen för vetenskapshistoria vid Inst.

för idé- och lärdomshistoria utlyser en doktorandtjänst inom ett forskningsprogram om hur kunskap om naturen har utvecklats i ett globalt sammanhang från 1600-talets slut till det tidiga 1900-talet. Tekniker för kunskapsproduktion och interaktionen mellan kunskapsmiljöer undersöks med syftet att analysera hur, var och när den kunskapsform som kallas ”vetenskap” uppstod i det globala förflutna. Pågående forskning utforskar de epistemologiska och historiska aspekterna av ”the knowing body” i produktionen, kommunikationen och omvandlingen av kunskap 1750–1850.

Institutionen utlyser 1 doktorandplats för ett projekt som fokuserar på någon aspekt av detta breda tema.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav

Den person vi söker ska ha en humanistiskt eller samhällsvetenskapligt inriktad magister- eller masterexamen med relevans för vetenskapshistorisk forskning. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan

Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla: 1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 3) en kort beskrivning av en forskningsuppgift (max 1200 ord). Skissen ska beskriva en forskningsfråga som du bedömer som intressant att ta dig an samt motivera relevansen i relation till tidigare forskning. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa, 4) vidimerade kopior av examensbevis, 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Bedömningskriterier

I första hand bedöms den sökandes inlämnade magister-/ masteruppsats. Rangordningen av de sökande sker efter uppsatsens kvalitet. Beskrivningen av forskningsuppgiften har betydelse för rangordningen i de fall då uppsatserna bedöms hålla likvärdig kvalitet. I antagningsprocessen kan det också bli aktuellt att intervjua ett urval av de sökande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. . Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Otto Sibum mailto:otto.sibum@idehist.uu.se,  018-471 14 80, institutionens prefekt Frans Lundgren, mailto:frans.lundgren@idehist.uu.se, 018-471 15 69; studierektor för forskarutbildningen Sven Widmalm, mailto:sven.widmalm@idehist.uu.se, 018-471 15 81.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/1052.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-09-01 Visstidsanställning till