arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1 doktorand med inriktning mot vetenskapshistoria

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 mars

 • Sök jobbet senast

  10 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för idéhistoria är en dynamisk och framstående forskningsmiljö med särskilt starka forskningsgrupper i medicinhistoria och vetenskapshistoria, politisk idéhistoria, liksom i global idéhistoria och utbildningshistoria.

Den är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. Ett femtiotal lärare, forskare och gästforskare är verksamma i miljön, inklusive 12 doktorander. För mer information se vår hemsida http://www.idehist.uu.se.

Avdelningen för vetenskapshistoria vid Inst. för idé- och lärdomshistoria utlyser en doktorandtjänst inom vetenskapshistoria i ett globalt sammanhang från 1600-talets slut till 1900-talet.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand (ingångslön 29 000 kr/månad). Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- Avlagt examen på avancerad nivå med relevans för vetenskapshistorisk forskning, eller
- Fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- På något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande ska också ha god förmåga att använda engelska i akademiskt tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Ansökningsförfarande

Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 3) en koncis projektplan för avhandlingsarbetet (max 10 000 tecken). Denna ska beskriva en forskningsfråga och motivera dess relevans i relation till tidigare forskning. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa, 4) vidimerade kopior av examensbevis eller, om examensbevis saknas, ett intyg från handledare om att uppsats kommer att ventileras under vårtermin-23. 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Bedömningskriterier

Rankningen av de sökande görs genom sammantagen bedömning av kvalitet på magister-/ masteruppsats, och originalitet och relevans i projektplanen. Vi genomför intervjuer av de sökande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Thomas Karlsohn, thomas.karlsohn@idehist.uu.se, eller studierektor för forskarutbildningen, Jenny Andersson, jenny.andersson@idehist.uu.se,  eller, professor i vetenskapshistoria, otto.sibum@idehist.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2023, UFV-PA 2023/968.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2023-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till