arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1-3 universitetslektorer i arkitektur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet söker nu upp till tre universitetslektorer i arkitektur med inriktning mot socialt och miljömässigt hållbar utveckling och bostäder.

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2021!

Bakgrund

Arkitekthögskolan är en institution på Teknisk- Naturvetenskaplig Fakultet vid Umeå universitet som grundades 2009 och ligger beläget vid Konstnärligt campus. För Arkitekthögskolan ses holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt som avgörande för att hantera de globala utmaningarna och möjligheterna inom arkitektur som till exempel klimatförändringar, ökande ojämlikheter, miljöförstörelse, ojämna geografiska levnadsförhållanden och migration. Avsaknaden av en lång institutionell historia ger en öppen, nyfiken och känslig atmosfär som tenderar att förstärka sådana metoder Vi söker nu 1-3 lektorer inom arkitektur med inriktning mot socialt och miljömässigt hållbar utveckling och bostäder eller annan lämplig inriktning.  Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla vår utbildning och forskning.  Anställningarna  är 100% och sista ansökningsdag är 2021-05-31.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av undervisning i kombination med forskning. För en lektor i arkitektur är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att bedriva och utveckla undervisning på samtliga utbildningsnivåer, samt att aktivt bidra till ämnesutvecklingen vid institutionen inom såväl utbildning som forskning. Övriga arbetsuppgifter innefattar administration, planering, dokumentering och utveckling som rör såväl den egna undervisningen och forskningen, som institutionsgemensamma arbetsuppgifter.

Till arbetsuppgifterna hör undervisningsplanering och undervisning av studenter på grund- och avancerad nivå, samt på forskarutbildningsnivå, och därtill hörande uppföljning och administration. Lektorn skall bidra till ämnesutveckling i arkitekturämnet, och inom sitt specialområde, genom egen forskning. Du förväntas aktivt bidra till ämnesutveckling och pedagogisk utveckling vid Arkitekthögskolan i sin helhet. Du skall arbeta aktivt med att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet såväl vad gäller utbildning som forskning och arkitektprofession, och även den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lektorns arbete vid högskolan.

Inom lektorsanställningen ingår kompetensutvecklingstid inriktad mot den egna ämnesmässiga och pedagogiska kompetensen, i relation till verksamhetens utveckling, som en självklar del i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om utbildning, forskning och utvecklingsarbete, samt att initiera och medverka i planering av utvecklingsprojekt.

Att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner samt att bidra till planering och utveckling av hela verksamheten, liksom att medverka till ett gott arbetsklimat genom att samverka med andra inom institutionen, vid Konstnärligt campus, vid Umeå universitet och med externa samverkanspartners, ingår som en integrerad uppgift i anställningens alla delar.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Arkitektexamen eller motsvarande från en erkänd arkitekthögskola är ett krav.

Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska, god kommunikations- och samarbetsförmåga vad gäller att skapa och utveckla en god studiemiljö i samverkan med studenter och kollegor krävs.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i, i första hand och i lika utsträckning, gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I andra hand gäller graden av administrativ skicklighet. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Fullständig annons med fullständig beskrivning av bedömningsgrunder finns på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Övrigt 
Tjänstgöringsort är Umeå och den anställde förväntas flytta till Umeå

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
- Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
- CV/Umu Application form. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2021.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
- basinformation samt akademiska och professionella meriter
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- en forskningsplan (maximalt 3 sidor)
- referenser inklusive kontaktuppgifter

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-05-31.

Mer information


Prefekt Mikael Henningsson mikael.henningsson@umu.se + 46 90 7865798

Ställföreträdande prefekt Sara Thor sara.thor@umu.se + 46 90 7862924

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast/Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning