arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1-2 vik.universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller nv-didaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

https://www.

umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/söker 1-2 vikarierande universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller nv-didaktik med inriktning mot grundskolan. Vikariatet är 1 år. Anställningen omfattar 80 % undervisning och 20 % kompetensutvecklingstid, som kan ägnas åt självständig forskning. Sista ansökningsdag är 2020-01-07.

För fullständig annons, se https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar 80 % undervisning och 20 % kompetensutvecklingstid som kan ägnas åt självständig forskning. Undervisningen utförs på grundnivå i förskole-, grundlärar- och ämneslärarkurser. Undervisning utförs även på avancerad nivå, t ex examensarbeten och VFU-kurser. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamhet ingår också. Vikariatet är 1 år.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som lektor är den som har

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
- pedagogisk skicklighet

Det är ett krav att den sökande förstår talad och skriven svenska.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid denna anställning skall gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningen. 

Pedagogisk skicklighet ska i första hand avse matematik-/nv-didaktik och i andra hand ämnesområden inom matematik eller naturvetenskap. 

Kriterier vid bedömning av pedagogisk skicklighet är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

- högskolepedagogiskt utvecklingsarbete  
- lärarexamen
- undervisning på grundskola
- praktisk erfarenhet och utvecklingsarbete av undervisning i grundskolans matematik- och/eller naturvetenskapskurser. 

Vetenskaplig skicklighet skall avse pedagogiskt arbete eller matematik-/nv-didaktik. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett s.k. referee-system och påvisad produktivitet, bredd, djup och originalitet i forskningen. Ytterligare kriterier för bedömning av vetenskaplig skicklighet är bidrag till det internationella vetenskapssamhället, uppdrag inom vetenskapssamhället, förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. 

Vidare ska beaktas skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Pedagogisk skicklighet kommer att ges större vikt än vetenskaplig skicklighet vid urvalet.

Därutöver skall gälla administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla ett personligt brev inkluderande dina kontaktuppgifter, en meritförteckning med publikationslista och kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner, vidimerade kopior av betyg, högst 10 vetenskapliga arbeten numrerade i enlighet med publikationslistan samt redogörelse för och dokumentation av erfarenhet inom områdena:

- vetenskaplig verksamhet
- pedagogisk verksamhet
- administrativ verksamhet
- utveckling och ledning av verksamhet och personal
- information om forskning och utvecklingsarbete
- samverkan med det omgivande samhället 

För mer information se våra https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Information Närmare upplysningar lämnas av Prefekt Helena Näs, 090-786 9558, helena.nas@umu.se

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-07!