arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1-2 doktorander i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Arbetsuppgifter

Projekt: "Socio-ekonomiska konsekvenser av ekosystembaserad regional samförvaltning av havsresurser"

Ekosystemtjänster är ett sätt att systematiskt beskriva vilka värden olika ekosystem ger. I detta projekt studeras hur havet kan samförvaltas på ett hållbart vis med ekosystemtjänster. Det saknas forskning om hur marknadsaktörer påverkar havets ekosystemtjänster, hur de konkurrerar om att nyttja dessa för ekonomisk vinning och hur marknaden kan användas för att effektivt förvalta dessa marina ekosystemtjänster. Samråd mellan aktörer är ett sätt som prövats under en tid för att förverkliga ekosystembaserad förvaltning. Mot denna bakgrund fokuserar projektet på följande frågor;
 • Hur kan marknadsmekanismer användas för att stötta ett hållbart användande av havets resurser?.
 • Hur kan den miljömässigt och socialt hållbara förvaltningen av marina ekosystemtjänster kopplas till kostnader och intäkter?
 • Hur kan marknadsaktörer gemensamt utforma förslag på hur ekonomiska utbyten kan stödja miljömässigt och socialt hållbara förvaltningen av marina ekosystemtjänster?
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En allmän studieplan för studier i företagsekonomi för doktorsexamen finns att hämta på https://www.gu.se/handelshogskolan/foretagsekonomiska-institutionen/var-forskarutbildning/ansokan-antagning-och-behorighetskrav 
En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet: För att antas till studier på forskarnivå i företagsekonomi krävs minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi, varav ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Omfattning: 100%. Placering: Företagsekonomiska institutionen
Tillträde: 2021-09-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Ansökan

För fullständig annons och instruktion gällande ansökan hänvisar vi till https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat