arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1-2 biträdande lektorer i epidemiologi med fokus på forskning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 februari

 • Sök jobbet senast

  9 mars

Om jobbet

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Enheten för integrativ epidemiologi vid Institutet för Miljömedicin (IMM) letar efter 1-2 biträdande lektorer som är intresserade av att utföra epidemiologisk forskning av högsta kvalitet, i syfte att förbättra vår förståelse för kroniska sjukdomar så som neurodegenerativa sjukdomar, psykiatriska störningar och cancer.

Vårt fokus ligger på att identifiera och utvärdera samband, nya riskfaktorer och prognostiska indikatorer för dessa sjukdomar. Vi använder olika forskningsverktyg för att ta itu med de här forskningsfrågorna, inklusive befolknings- och hälsoregister, storskaliga kohort- och fallkontrollstudier samt biobankdata. Vi integrerar epidemiologi med annan preklinisk och klinisk forskning.

Din roll

Ditt uppdrag som biträdande lektor är att stärka och vidareutveckla forskningsområdena inom enheten för integrativ epidemiologi. Viktiga uppgifter i anställningen är att handleda juniora forskare (masterstudenter, doktorander och postdoktorer), etablera nya externa samarbeten samt att söka efter och erhålla forskningsfinansiering (både som huvudsökande och medsökande). Även om positionerna främst är inriktade på forskning förväntas de utvalda kandidater också bidra till enhetens och IMM:s undervisningsaktiviteter.

Anställningen som biträdande lektor är tidsbegränsad i fyra år med rätt att ansöka om befordran till universitetslektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder

För ett biträdande lektorat med inriktning mot forskning:

Vetenskaplig expertis är viktigast vid bedömning av sökande.

Vetenskaplig expertis kommer att bedömas genom tidigare forskningserfarenhet (internationell erfarenhet är meriterande) och produktion (högkvalitativa publikationer är meriterande), erhållen finansiering för forskning, handledningserfarenhet för doktorander och internationella samarbeten. Vi kommer också att basera bedömningen på kvaliteten på den föreslagna forskningsplanen.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering:  Solna 

https://ki.se/en/imm/unit-of-integrative-epidemiology

 

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. https://medarbetare.ki.se/regler-och-lagrum-vid-rekrytering En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning