Internationellt arbete

På många myndigheter finns stora möjligheter att arbeta utomlands och att delta i internationella samarbeten.

Globalisering och ökat internationellt samarbete, inte minst genom EU-medlemskapet, har gjort de internationella frågorna till en naturlig och integrerad del av de statliga verksamheterna. Utlandstjänstgöring under längre eller kortare perioder är därför vanligt hos många myndigheter. För närvarande har 70-talet myndigheter utlandsstationerade medarbetare i cirka 120 länder.

Regeringskansliet/UD, Sida, Folke Bernadotteakademien, Myndigheten för samhällskydd och beredskap samt Försvarsmakten är exempel på myndigheter som är kända för sin internationella verksamhet.

Länkarna i rutan till höger är några exempel på webbplatser där internationella statliga arbeten annonseras.