En arbetsmiljö där du trivs

En god arbetsmiljö är viktig för att du ska trivas på jobbet. Arbetsgivarverket följer noga Arbetsmiljöverkets undersökningar om arbetsmiljön på hela svenska arbetsmarknaden och bryter loss svaren för de statligt anställda.

Resultaten för 2013 visar att

  • 76 procent av de statligt anställda är nöjda med sin arbetssituation (74 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 75 procent av de statlig anställda upplever att de har ett mycket meningsfullt arbete (69 procent för samliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 71 procent av de statligt anställda är mycket nöjda med sina arbetstider (61 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden).

Inom staten bedrivs arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivaren, de anställda och de fackliga organisationerna. Som statsanställd har du alltid tillgång till företagshälsovård. Ofta stödjer arbetsgivaren olika friskvårdsaktiviteter genom subventioner. Den statliga sektorn har länge varit den sektor på arbetsmarknaden som haft lägst sjukfrånvaro.