arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

3. Vilken typ av jobb kan statlig sektor erbjuda?

Svar: Statlig sektor är mycket varierad och erbjuder karriärmöjligheter inom en rad olika yrkesområden. Kännetecknande för statlig sektor är kvalificerade jobb som ofta kräver högskoleutbildning.

Den statliga sektorn är den sektor på arbetsmarknaden som har högst andel akademiker anställda. Cirka 270 000 statligt anställda arbetar dagligen med högre utbildning, brottsbekämpning, landets försvar, internationellt arbete, insamling av skattemedel, utveckling av våra trygghetssystem, förmedling av arbeten, infrastruktur, kulturfrågor och många andra arbetsuppgifter. De fem största statliga arbetsgivarna är Polisen, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Den statliga verksamhet som sysselsätter flest är utbildning inom universitet och högskolor.