arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

2. Vad kännetecknar statliga jobb?

Svar: Som statligt anställd jobbar du på uppdrag av regering och riksdag med att skapa samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. Genom att vara statligt anställd är du ytterst en del av det demokratiska system som vårt samhälle vilar på .

Oavsett vilket statligt arbete du har finns en gemensam värdegrund som bygger på att tillgängligt, rättssäkert och effektivt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om. Statliga jobb erbjuder inte bara samhällsnytta utan ger också stora möjligheter till personlig utveckling inom områden som kräver att du och organisationen präglas av utveckling och vilja att ta ansvar.