arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1. Vad kan staten erbjuda mig som medarbetare?

Svar: Det finns en mängd roliga och utvecklande jobb inom staten. Som statligt anställd är du med och bidrar till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. 

Du får möjlighet att påverka och utvecklas i ditt jobb på en arbetsplatser som strävar efter en god arbetsmiljö och som präglas av öppenhet och transparens. Självklart har du även möjlighet att planera och påverka din karriär utifrån din livssituation. Staten erbjuder individanpassade villkor som baseras på ditt arbetsresultat. Men även andra faktorer avgör som exempelvis arbetets svårighetsgrad och ditt ansvar. 

Ledarskapet inom staten styrs av värderingar och mål där du som anställd är delaktig i att utveckla arbetsplatsen. Verksamheten bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.

Samtliga 250 statliga arbetsgivare har via arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande som gäller oavsett yrkesroll eller vilken statlig verksamhet du arbetar i.