arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

4. Hur ser statens rekryteringsbehov ut?

Svar: Varje år rekryterar de statliga verksamheterna mellan 20 000 och 25 000 nya medarbetare.

Statens verksamhet är bred och behovet av nya medarbetare kan variera beroende på verksamhet och inriktning. Generellt gäller att behovet av högutbildade och kvalificerade medarbetare långsiktigt ökar. Kraven på effektivitet och medborgarfokus skapar ett förändringstryck som driver på utveckling och nya arbetsmetoder, vilket måste mötas genom att staten rekryterar rätt sorts kompetens.