arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Frågor och svar

Statliga jobb erbjuder många utvecklingsmöjligheter med kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter.

 

Svar: Det finns en mängd roliga och utvecklande jobb inom staten. Som statligt anställd är du med och bidrar till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. 

Du får möjlighet att påverka och utvecklas i ditt jobb på en arbetsplatser som strävar efter en god arbetsmiljö och som präglas av öppenhet och transparens. Självklart har du även möjlighet att planera och påverka din karriär utifrån din livssituation. Staten erbjuder individanpassade villkor som baseras på ditt arbetsresultat. Men även andra faktorer avgör som exempelvis arbetets svårighetsgrad och ditt ansvar. 

Ledarskapet inom staten styrs av värderingar och mål där du som anställd är delaktig i att utveckla arbetsplatsen. Verksamheten bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.

Samtliga 250 statliga arbetsgivare har via arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande som gäller oavsett yrkesroll eller vilken statlig verksamhet du arbetar i.

Svar: Som statligt anställd jobbar du på uppdrag av regering och riksdag med att skapa samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. Genom att vara statligt anställd är du ytterst en del av det demokratiska system som vårt samhälle vilar på .

Oavsett vilket statligt arbete du har finns en gemensam värdegrund som bygger på att tillgängligt, rättssäkert och effektivt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om. Statliga jobb erbjuder inte bara samhällsnytta utan ger också stora möjligheter till personlig utveckling inom områden som kräver att du och organisationen präglas av utveckling och vilja att ta ansvar.

Svar: Statlig sektor är mycket varierad och erbjuder karriärmöjligheter inom en rad olika yrkesområden. Kännetecknande för statlig sektor är kvalificerade jobb som ofta kräver högskoleutbildning.

Den statliga sektorn är den sektor på arbetsmarknaden som har högst andel akademiker anställda. Cirka 270 000 statligt anställda arbetar dagligen med högre utbildning, brottsbekämpning, landets försvar, internationellt arbete, insamling av skattemedel, utveckling av våra trygghetssystem, förmedling av arbeten, infrastruktur, kulturfrågor och många andra arbetsuppgifter. De fem största statliga arbetsgivarna är Polisen, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Den statliga verksamhet som sysselsätter flest är utbildning inom universitet och högskolor. 

Svar: Varje år rekryterar de statliga verksamheterna mellan 20 000 och 25 000 nya medarbetare.

Statens verksamhet är bred och behovet av nya medarbetare kan variera beroende på verksamhet och inriktning. Generellt gäller att behovet av högutbildade och kvalificerade medarbetare långsiktigt ökar. Kraven på effektivitet och medborgarfokus skapar ett förändringstryck som driver på utveckling och nya arbetsmetoder, vilket måste mötas genom att staten rekryterar rätt sorts kompetens.