Förmåner och villkor

Inom staten får du bra villkor för arbetstid, semester och pension. För statliga jobb gäller också i regel individuell lönesättning.

Arbetstid

Inom varje myndighet träffar arbetsgivaren och de fackliga organisationerna arbetstidsavtal. Syftet är att anpassa arbetstiden på bästa sätt utifrån verksamhetens behov. Det innebär att arbetstiden för olika personer kan vara olika beroende på arbetsuppgifter. Inom vissa verksamheter gäller förtroendearbetstid, som innebär att du som anställd i stor utsträckning själv kan bestämma hur arbetstiden ska disponeras, med hänsyn till arbetsuppgifterna och den verksamhet som bedrivs.

Semester

Alla anställda i Sverige har rätt till fem veckors semester. Som statligt anställd har du fler semesterdagar, där din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Om du blir förälder

Om du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. Alla föräldrar på arbetsmarknaden har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. När barnet fyllt 8 år har du som statligt anställd möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.

Individuell lönesättning

I staten gäller individuell lönesättning. Det innebär att din lön baseras på ditt arbetsresultat. Men även andra faktorer avgör, som arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ditt ansvar. Marknadsfaktorer som utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan också påverka lönen. Som anställd har du rätt att få veta på vilka grunder din lön sätts och vad du kan göra för att påverka den.

En stor majoritet av de statliga arbetsgivarna tillämpar lönesättande samtal. Det innebär att den anställdes lön bestäms direkt i samtal mellan chef och medarbetare. Genom det lönesättande samtalet görs en tydlig koppling mellan prestation och lön.