arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Så här gjorde vi

Flera statliga arbetsgivare arbetar redan med sin profilering och sitt arbetsgivarerbjudande. Här vill vi sprida goda exempel och tips på hur du kan göra.

Armada 2017

Hösten 2017 deltog Jobba statligt för första gången i studentmässa Armada på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Armada är Skandinaviens största karriärmässa och lockar ungefär 12 000 studenter under två dagar.

På mässan stod alla statliga arbetsgivare samlade tillsammans i ett rum under budskapet Jobba statligt.  

Här berättar några av de myndigheter som var med på Armada om strategin inför mässan och hur det gick:

Kronofogden

Bild: Från Kronofogdens monter på Armada. Susanna Jalmert pratar med besökare.

Hur tänkte ni inför mässan vad gäller profilering och budskap?

– Budskapet vi vill förmedla är att vi jobbar med spännande tekniker som berör många i samhället. Utöver det är vi en relativt okänd (bland annat på grund av att vi etablerades som egen IT-avdelning först i slutet av 2013) IT-arbetsgivare och det vill vi ändra på, vi är trots allt närmare 200 medarbetare på IT.

Hur tycker ni att det gick? Vad blev lyckat, vad funkade mindre bra?
– Vi fick god och mycket respons på Armada, det gick bra. Många nyfikna och mycket frågor om både hur vi arbetar med IT och hur stor skara med IT-medarbetare vi är. Det som fungerade var att våra medarbetare i montern själva sökte kontakt med studenterna. Det ställde ju krav på att det var medarbetare som gillar att prata med nya människor och som vågar ta för sig och gå utanför monterns gränser. Efter någon timme på mässan var vi också helt klara med vilka de vanligaste frågorna och funderingarna var så då såg vi till att ge en tydlig och samstämmig bild av de områdena. Godis, pennor och korta fakta (i skriven analog form) om oss var uppskattat av studenterna. Förbättringar till nästa medverkan är att addera någon teknisk gadget (med koppling till vår verksamhet) som kan attrahera studenterna ytterligare att komma och ställa frågor.

Vad tyckte ni om att alla myndigheter stod tillsammans i ett ”Jobba statligt”-rum?
– Det var generellt en positiv upplevelse. Vi är ju intresserade av de studenter som har ett samhälleligt intresse och på det här sättet sållades de som var helt ointresserade av myndighetsarbete bort. Vi hänvisade även till flera av de andra myndigheterna som var representerade när studenterna hade annan inriktning än den vi har. På så sätt kan vi hjälpa varandra att fånga upp studenterna. Den del av lokalen vi stod i var dock inte 100 procent bra och det gjorde att många missade att ens gå in i det rum där myndigheterna var representerade. Kanske kan informationen om att flera myndigheter är placerade tillsammans vara ännu tydligare för studenterna nästa gång?

Susanna Jalmert (bilden), projektledare rekrytering på Kronofogden

Skatteverket

Bild: Från Skatteverkets monter på Armada.Hur tänkte ni inför mässan vad gäller profilering och budskap? 
– Vårt primära mål är att sätta Skatteverkets IT-avdelning på kartan som potentiell arbetsgivare för dessa målgrupper. Vi har ett viktigt uppdrag och en stor (nästan okänd) IT-avdelning. Under Armada var vi dessutom noggranna med att poängtera att vi är inne i en digitaliserings- och förändringsfas just nu där vi kommer kunna erbjuda modernare arbetssätt och tekniker vilket attraherar många studenter.

Hur tycker ni att det gick? Vad blev lyckat, vad funkade mindre bra?
– Vi tyckte att vi lyckades få en bra sammansättning av olika kompetenser och åldrar hos personalen i montern. De yngre hade kunskap om vilka program studenterna läser medan andra kunde svara på mer tekniskt avancerade frågor eller frågor om arbetsmiljö och förmåner. Vi lyckades också ta kontakt med många studenter och fick kontaktuppgifter till flera som visade stort intresse för att jobba på myndighet i allmänhet och Skatteverket i synnerhet.
– Inför dagarna hade vi en kort genomgång av vilka program studenter på KTH läser för att förbereda oss som stod i montern. Den var dock för kort och inte tillräckligt djupgående. Flera som stod i montern poängterade att de hade velat vara mer förberedda för att kunna bemöta studenternas frågor. Vi tyckte inte heller att vi lyckades ha en tillräckligt inbjudande monter, den var alldeles för enkel. Ett bildspel på en skärm tror vi hade gett ett mer personligt intryck och lockat fler studenter.

Vad tyckte ni om att alla myndigheter stod tillsammans i ett ”Jobba statligt”-rum?
– De flesta av oss tycker att det var positivt att stå samlade som myndigheter. Vi märkte att många studenter hade ett allmänt intresse av att jobba på myndighet och 

gärna ville undersöka vilka alternativ det finns. Många av oss tyckte däremot att vi hade en dålig plats på mässan som få studenter gick förbi. 

Bild: Anna Skytt, sektionschef, Skatteverket

Om vi hade stått närmare entrén eller haft vår plats i en sal där fler företag stod tror vi att vi kunde ha lockat till oss fler studenter som bara råkade ha vägarna förbi. En eventuell nackdel med att myndigheter står samlade skulle vara att vi missar chansen att locka till oss eller omvända de studenter som kan ha en negativ uppfattning om att jobba statligt.

Anna Skytt, sektionschef Skatteverket 

Film som projicerades på väggen under Armada 2017