arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Skrift, film och podd

Här har vi samlat skrifter, filmer och poddavsnitt som kan vara till nytta för dig som är statlig arbetsgivare.

Det finns länkar till respektive skrifts beställningssida på Arbetsgivarverkets webbplats. Där kan du beställa tryckta versioner av de flesta skrifter.

Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor

Skriften innehåller en sammanställning av vad det statliga uppdraget innebär, den statliga värdegrunden och de villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt. Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av försäkringar.

Arbetsgivarpodden

Arbetsgivarpodden

Ladda ned vår skrift!

Bild: Broschyren Låt karriären lyfta!

De statliga myndigheterna erbjuder många spännande utvecklingsmöjligheter. Väljer du en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus.

Läs mer i vår broschyr!

Läs mer

I skriften Att profilera sig som attraktiv arbetsgivare finns tips och idéer om hur statliga arbetsgivare kan utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs.

Let your career take off!

Bild: Broschyren Let your career take off!

The central government sector provides plenty of rewarding opportunities for personal and career development, with jobs that use your qualifications and give you responsibility.

Download or order our brochure to read more!

Studentmedarbetare i staten

Bild: Broschyren Studentmedarbetare i staten

Genom studentmedarbetaravtalet kan du som är student få möjlighet att parallellt med heltidsstudier arbeta på en statlig arbetsplats, med uppgifter som har en tydlig koppling till det du studerar.

Tips om hur du profilerar dig som arbetsgivare

Eva Liedström Adler, gd vid Arbetsgivarverket berättar i filmen hur man som statlig arbetsgivare kan arbeta för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Se mer i filmen!

Lantmäteriets resa

mot ett prisat arbetsgivarvarumärke