arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Det statliga arbetsgivarerbjudandet

250 olika statliga verksamheter har via Arbetsgivarverket tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande för statlig verksamhet.

Bild: visar det statliga arbetsgivarerbjudandet med huvudbudskapet Utvecklande för Sverige, utvecklande för mig. Symbolen är en diamant.

Öppna bilden av arbetsgivarerbjudandet i stor version (i ny flik).

Arbetsgivarerbjudandet utgör grunden för all kommunikation kring Jobba statligt och kan fritt användas av Arbetsgivarverkets medlemmar i utformningen av den egna kommunikationen som attraktiv arbetsgivare. Det statliga arbetsgivarerbjudandet utgår från följande kärnvärden:  

  • Meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter med komplexa frågor som spänner över olika ämnesområden och ställer krav på ständig kompetensutveckling och innovation.
  • Möjlighet att påverka verksamheten och utvecklas i ditt arbete genom att vara aktiv och ta ansvar.
  • En strävan efter god arbetsmiljö präglad av öppenhet och transparens och där ledarskapet styrs av värderingar och mål och där du är delaktig i arbetsplatsens utveckling.
  • En verksamhet som bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.
  • Individanpassade villkor där du med den effektiva verksamheten och det goda resultatet som utgångspunkt har möjlighet att planera och påverka ditt arbetsliv utifrån din livssituation.

Läs mer

I skriften Att profilera sig som attraktiv arbetsgivare finns tips och idéer om hur statliga arbetsgivare kan utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs.