arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Det statliga arbetsgivarerbjudandet

240 olika statliga verksamheter har via Arbetsgivarverket tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande för statlig verksamhet.

Bilden visar det statliga arbetsgivarerbjudandet

Arbetsgivarerbjudandet utgör grunden för all kommunikation kring Jobba statligt och kan fritt användas av Arbetsgivarverkets medlemmar i utformningen av den egna kommunikationen som attraktiv arbetsgivare. Det statliga arbetsgivarerbjudandet utgår från följande kärnvärden:  

  • Meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter med komplexa frågor som spänner över olika ämnesområden och ställer krav på ständig kompetensutveckling och innovation.
  • Möjlighet att påverka verksamheten och utvecklas i ditt arbete genom att vara aktiv och ta ansvar.

  • En strävan efter god arbetsmiljö präglad av öppenhet och transparens och där ledarskapet styrs av värderingar och mål och där du är delaktig i arbetsplatsens utveckling.

  • En verksamhet som bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.

  • Individanpassade villkor där du med den effektiva verksamheten och det goda resultatet som utgångspunkt har möjlighet att planera och påverka ditt arbetsliv utifrån din livssituation.

Läs mer

I skriften Att profilera sig som attraktiv arbetsgivare finns tips och idéer om hur statliga arbetsgivare kan utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs.