arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Glöm inte att mäta!

Mätning ger arbetet en tydlig position internt.

Syftet med arbetsgivarprofileringen är att organisationen lättare ska kunna rekrytera och behålla medarbetare som har rätt kompetens. Därför är det viktigt att kunna mäta effekten av kommunikationsinsatserna. Det görs enklast genom att ta fram enkla nyckeltal som visar hur arbetsgivarvarumärket kan bidra till verksamheten och hur uppdraget kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt på kort och lång sikt. På så vis får arbetet en tydligare position och relevans internt.

Nyckeltal kopplade till kommunikationsarbetet

Nyckeltal för att följa upp externa aktiviteter och kommunikationsinsatser kan till exempel vara antal sökande med rätt kompetens eller antalet personer med rätt kompetens som tackar nej till ett jobberbjudande. Det kan vara en viktig indikation på att något inte fungerar som det ska i rekryteringsprocessen.

Andra exempel är nyckeltal som visar vilka kanaler som genererar flest sökande med rätt kompetens eller som visar effekten av en kampanj. Det kan även vara hur många som gillar ett inlägg i sociala medier eller klickar på en kampanjlänk. Det är viktigt att välja effektiva kommunikationskanaler – och att välja bort kanaler som inte ger tillräckligt bra resultat. I dag är det många som bara lägger till nya kanaler, utan att samtidigt välja bort andra som inte är effektiva.

Visa hur arbetet bidrar till minskade kostnader

Det är också viktigt att kunna visa hur arbetet med arbetsgivarprofilering bidrar till en mer kostnadseffektiv kompetensförsörjning. Det kan till exempel vara att man undviker att lägga resurser på kommunikationsinsatser som inte ger resultat, utan istället hittar de budskap och kommunikationskanaler som får bäst effekt. Tydlighet i kommunikationsarbetet minskar även risken för felrekryteringar som är kostsamma både för individen och organisationen. Internt är personalomsättningen på verksamhetskritiska kompetenser ett viktigt nyckeltal.