arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bakgrunden till det statliga arbetsgivarerbjudandet

Arbetsgivarverkets 240 medlemmar har inom ramen för den arbetsgivarpolitiska strategin tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande för den statliga sektorn.

Det statliga arbetsgivarerbjudandet identifierar kärnvärden som är grundläggande för de statliga verksamheterna och är tänkt att användas som inspiration enskilt av medlemmarna eller när flera medlemmar samarbetar för att profilera sig som attraktiv arbetsgivare exempelvis genom Jobba statligt. 

Efter ett utvecklingsprojekt som pågick under 2015 kunde Arbetsgivarverkets styrelse fastställa det statliga arbetsgivarerbjudandet. 

Arbetet med att ta fram ett gemensamt statligt arbetsgivarerbjudande, eller Employer Value Proposition (EVP) som det också kallas, grundas på en rad arbeten som har gjorts av flera myndigheter, däribland undersökningar som Arbetsgivarverket har gjort kring synen på staten som arbetsgivare samt andra myndigheters undersökningar om ungas syn på sina drömarbetsgivare.

Även uppdragsbeskrivningar och visioner som exempelvis Svenska Institutets arbete kring varumärket Sverige, intervjuer med medarbetare och workshoppar med personer från referensmyndigheter samt synpunkter ur ett ledningsperspektiv från projektets styrgrupp ligger till grund för det statliga arbetsgivarerbjudandet. 

Målgrupper

De statliga verksamheterna kan i viss mån erbjuda samma yrken, roller, arbetsuppgifter och arbetsvillkor som den privata sektorn och för att definiera vad som är särskiljande för de statliga arbetsgivarna har vi i arbetet med arbetsgivarerbjudandet utgått från individens drivkrafter när det gäller valet av arbetsgivare.

För att identifiera drivkrafterna hos befintliga medarbetare har vi intervjuat utvalda personer som är både högpresterande och goda myndighetsutövare.

När det gäller framtida medarbetare har vi tittat på undersökningsresultat vad gäller ungas syn på vad som är en drömarbetsgivare. Vi har även tagit hänsyn till de statliga verksamheternas önskemål om hur man vill uppfattas som arbetsgivare utifrån ett verksamhetsstyrningsperspektiv.

Statliga kärnvärden

De statliga kärnvärdena som identifierats i arbetsgivarerbjudandet, det vill säga samhällsnyttigt uppdrag, meningsfulla arbetsuppgifter, utvecklande arbetsuppgifter, möjlighet att påverka, god arbetsmiljö, bra villkor och kompetenta kollegor är det inte bara det som kompetensmarknaden i hög grad förknippar med att arbeta statligt, det är också något vi som statliga arbetsgivare dagligen erbjuder våra medarbetare.  

Övergripande kommunikativt budskap

Kopplat till arbetsgivarerbjudandet finns ett övergripande budskap som lyder "Utvecklande för Sverige. Utvecklande för mig". Tanken är här liksom när det gäller erbjudandet i övrigt att den medlem som vill ska kunna använda sig av detta budskap.

En utvecklad modell för arbetsgivarerbjudandet

Det statliga arbetsgivarerbjudandet utgår både från samhällsnyttan och den egna individens engagemang. På så sätt får man fram att arbetsgivarerbjudandet i förlängningen är kopplat både till ett samhällsansvar och ett samhällsengagemang.

I den utvecklade modellen av arbetsgivarerbjudandet här nedan beskrivs de stödjande kärnvärdena i jag-form eftersom det är medarbetarnas egna beskrivningar och erfarenheter av statlig verksamhet som legat till grund för budskapet. 

Hur budskapet formuleras avgörs av den kommunikativa situationen och kommunikationskanalen. Det kan vara ”du-form”, ”vi-form” (de statliga arbetsgivarna) eller som kommunikation utan direkt tilltal. 

Budskapet måste också sättas in i ett sammanhang med text, bild och avsändare för att det ska få rätt kommunikativ effekt. 

(Klicka på bilden för att se den i större format. Öppnas i ny flik)

Bild: diamanten