Ett gemensamt arbetsgivarerbjudande

250 olika statliga verksamheter har via Arbetsgivarverket tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande för statlig verksamhet. Oavsett verksamhetsinriktning eller yrkesroll kan de statliga arbetsgivarna erbjuda dig följande:

  • Meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter med komplexa frågor som spänner över olika ämnesområden och ställer krav på ständig kompetensutveckling och innovation.

  • Möjlighet att påverka verksamheten och utvecklas i ditt arbete genom att vara aktiv och ta ansvar.

  • En strävan efter god arbetsmiljö präglad av öppenhet och transparens och där ledarskapet styrs av värderingar och mål och där du är delaktig i arbetsplatsens utveckling.

  • En verksamhet som bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.

  • Individanpassade villkor där du med den effektiva verksamheten och det goda resultatet som utgångspunkt har möjlighet att planera och påverka ditt arbetsliv utifrån din livssituation. 

Statligt arbetsgivarerbjudande