BESTA-katalogen blir BESTA-webben

BESTA-katalogen utgår som fysisk produkt och allt material samt lite till hittar du nu här på BESTA-webben.

För att göra det mer pedagogiskt och för att underlätta framtida förändringar har ett partsgemensamt beslut tagits om att det inte längre ska finnas någon fysisk BESTA-katalog. Däremot kan allt underlag från BESTA-webben skrivas ut, om du föredrar att ha materialet i fysiskt format. Använd i så fall utskriftsfunktionen i övre högra hörnet. Med den kan du skriva ut hela eller valda delar av materialet.