Översyn av klassificering chefer

Under 2018 pågår ett arbete med att se över chefsklassificeringen i BESTA, som lanseras på BESTA-webben i oktober 2018.

En revidering har genomförts av BESTA-systemet. Fokus för revideringen var beskrivningen av arbetsområden och nivåbeskrivningar för enbart medarbetare.

Under 2018 slutförs en partsgemensam översyn av klassificering av chefer, arbetsledare och projektledare.

Lanseringen av reviderad BESTA för dessa kategorier planeras till oktober 2018 med statistikinsamling per mars 2019.