Översyn av klassificering chefer

Under 2017 pågår en översyn av chefsklassificeringen i BESTA, som lanseras på BESTA-webben i februari 2018.

En revidering har precis genomförts av BESTA-systemet. Fokus för den revideringen var beskrivning av arbetsområden och nivåbeskrivningar för medarbetare.

Under 2017 genomförs en partsgemensam översyn av klassificering av chefer, arbetsledare och projektledare.

Lansering av reviderad BESTA avseende dessa kategorier planeras till februari 2018 med insamling per september 2018.