Vilka omfattas av BESTA?

Individer som utför arbetsuppgifter inom staten eller hos andra arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarverket.