Vem beslutar om klassificering enligt BESTA?

Arbetsgivaren beslutar om klassificering i samråd med berörda lokala arbetstagarorganisationer. Det framgår av kodningen om parterna är eniga (position 7 - eniga = 0, oenig =1).