Varför finns det flera klassificeringssystem, till exempel både BESTA och SSYK (Svensk standard för yrkesklassificering)?

- BESTA är framtaget för att beskriva arbetsuppgifter i staten, medan SSYK beskriver yrkesgrupper inom hela den svenska arbetsmarknaden. För statlig sektor är SSYK en grov indelning där del flesta individer klassificeras inom samma kod, därför behövs BESTA på det statliga avtalsområdet.