Vad är BESTA förkortning av?

BEfattningsgruppering för STAtistik.