Innebär en chefstitel automatiskt en klassificering som chef i BESTA?

Nej. Det är inte titlar som klassificeras utan det är de arbetsuppgifter som inkluderar formellt personalansvar som ligger till grund för en klassificering som chef i BESTA.