Hur skilja på olika typer av verksamhetsutveckling gällande arbetsområde 10 och 53?

Arbetsuppgifter som innebär utveckling inom kärnverksamhet ska klassificeras i arbetsområde 10 (Samhällsinriktat planerings-, utrednings, och förhandlingsarbete). Arbetsuppgifter som innehåller verksamhetsutveckling dvs. styrning, planering, utveckling och uppföljning kopplat till hur verksamheten i stort kan bli effektivare och fungera bättre klassificeras i arbetsområde 53 (Internt stöd-, utvecklings- och administrativt arbete).