Hur ska vi tänka kring klassificering i arbetsområde 13 (Kund- och medborgarservice)?

Om arbetsuppgifterna passar in i arbetsområde 13 ska det arbetsområdet användas. Inom arbetsområde 13 kan myndighetsutövning och myndighetsbeslut ingå som arbetsuppgift. Det spelar ingen roll om er verksamhet är en statlig myndighet eller någon annan verksamhetsform för att kunna använda arbetsområdet.