Hur ska personer som arbetar med informationssäkerhet klassas?

Gäller arbetsuppgifterna specifikt IT-säkerhetsfrågor ska arbetsuppgifterna klassificeras i arbetsområde 46 (Systemutveckling och systemförvaltning). Gäller det informationssäkerhet i vidare bemärkning så är alternativet arbetsområde 72 (Säkerhet-, räddnings- och samhällsskyddsarbete).